Program

Program

Konferencji

24 września 2021 roku (piątek)
1 dzień
16.00 - 16.25
Czy bronchofiberoskopia ma znaczenie w diagnostyce lub leczeniu astmy oskrzelowej?
prof. Krzysztof Sładek
16.25 - 16.30
Pytania/dyskusja
16.30 - 16.55
Doświadczenia własne w terapii biologicznej astmy ciężkiej.
dr n. med. Małgorzata Farnik
Grant edukacyjny GSK
16.55 - 17.00
Pytania/dyskusja
17.00 - 17.25
Grzybice układu oddechowego - spektrum kliniczne i radiologiczne.
prof. Rafał Krenke
17.25 - 17.30
Pytania/dyskusja
17.30 - 17.45
Przerwa
17.45 - 18.10
Choroby śródmiąższowe płuc w czasie pandemii Covid-19.
prof. Dariusz Ziora
Grant edukacyjny Boehringer Ingelheim
18.10 - 18.15
Pytania/dyskusja
18.15 - 18.40
Odzyskać życie - spostrzeżenia pacjentów z astmą ciężką przed i po leczeniu benralizumabem.
dr n. med. Małgorzata Farnik
Grant edukacyjny AstraZeneca
18.40 - 18.45
Pytania/dyskusja
18.45 - 19.10
Klasyfikacja ABCD obturacyjnego bezdechu sennego: czy to naprawdę działa?
dr hab. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
19.10 - 19.15
Pytania/dyskusja
19.15
Kolacja dla uczestników konferencji
2 dzień
9.00 - 9.25
Zalecenie GINA leczenia każdej astmy steroidami wziewnymi. Rozważania niepoprawne politycznie.
dr Andrzej Obojski
9.25 - 9.30
Pytania/dyskusja
9.30 - 9.55
Czy terapia trójskładnikowa jest dla chorych z umiarkowanym POChP? Potencjalne korzyści.
dr Rafał Dobek
Grant Edukacyjny Chiesi
9.55 - 10.00
Pytania/dyskusja
10.00 - 10.25
Kiedy i jak leczyć choroby śródmiąższowe płuc kortykosteroidami?
prof. Wojciech Piotrowski
10.25 - 10.30
Pytania/dyskusja
10.30 - 10.45
Przerwa
10.45 - 11.10
Najciekawsze informacje z konferencji ERS dotyczące leczenia POChP i astmy.
prof. Adam Barczyk
Grant edukacyjny Boehringer Ingelheim
11.10 - 11.15
Pytania/dyskusja
11.15 - 11.40
Diagnostyka, leczenie pacjentów z chorobami płuc (POChP) - aktualna sytuacja, prognozy post-pandemiczne.
prof. Piotr Boros
Grant edukacyjny Berlin Chemie
11.40 - 11.45
Pytania/dyskusja
11.45 - 12.10
Trudności diagnostyczne u chorych na astmę trudną i ciężką.
prof. Piotr Kuna
12.10 - 12.15
Pytania/dyskusja
12.15 - 12.30
Przerwa
12.30 - 12.55
Krztusiec u dorosłych - czy stanowi problem w praktyce pulmonologa lub lekarza rodzinnego?
dr hab. Tadeusz M. Zielonka
12.55 - 13.00
Pytania/dyskusja
13.00 - 13.25
Medycyna alternatywna w pulmonologii – fakty i mity.
dr hab. Filip Mejza
13.25 - 13.30
Pytania/dyskusja
13.30 - 13.55
Postępowanie u chorych po przebytym COVID-19.
prof. Dariusz Ziora
13.55 - 14.15
Debata na temat postępowania u chorych po przebytym COVID-19.
prof. Dariusz Ziora, prof. Władysław Pierzchała, prof. Adam Barczyk
14.15
Zakończenie konferencji